En Vacker Utställning undersöker förhållandet mellan det vackra och det fula i modern konst. 12 svenska och finländska konstnärer och konstnärspar deltar i utställningen med olika infallsvinklar och gränsöverskridande konstuttryck.

Vad är vackert och vad är fult? Vår uppfattning av skönhet är kultur- och tidsbunden. Det vackra är socialt accepterat, önskvärt och uppskattat. Det vackra behöver det fula som kontrast. Det fula betraktas dock som negativt, det följer inte några regler eller allmänt accepterade normer. Det fula står ofta för dålig smak, det är obehagligt eller upplevs till och med som hotfullt och för tankarna till sådant som sjukdomar, förfall eller förvanskning.

Skönheten och dess inneboende estetik betraktades länge som det viktigaste målet inom västerländsk konst. Den idealiska skönheten stod högt över det vardagliga och nyttiga, över politiska strävanden och kroppens behov. Tiderna har förändrats, men de gamla idealen fortsätter att påverka våra värderingar även när vi inte märker det.

Det fula kan inom modern konst vara ett sätt för konstnären att chocka, uppmärksamma missförhållanden eller visa på sanningen. Konstnärer ifrågasätter skönhetsbegreppen exempelvis genom val av tema, uttryckssätt, färg eller material som allmänt betraktas som oestetiska. Ibland kan sådant som vi uppfattar som fult visa sig vara vackert vid närmare undersökning. En Vacker Utställning synliggör vår uppfattning av skönheten och den goda smaken och utmanar besökarna att möta sina fördomar och värderingar.

Gerd Aurell (f. 1965) och Helena Laukkanen (f. 1972) har skapat installationen Göken gol från varje väderstreck (2019) för utställningen, en avspegling av deras tid i Kiruna och en omvandling av ett vardagligt industrimaterial till ett konstverk. Det 15 meter långa konstverket Malign: Closure (2019) är resultatet av en lång arbetsprocess där Monica L Edmondsoni (f. 1963) använt material från dotterns sjukdomstid för att återta tappad kontroll och få ett tydligt avslut på en period präglad av osäkerhet, rädsla och hopp. Lotta Lampa (f. 1981) deltar i utställningen med ett nytt konstverk som leker med den maskulina raggarestetiken och lyfter fram en mindre uppskattad subkultur.

Plats: Konstmuseet i Norr, Kiruna

Medverkande konstnärer:

Gerd Aurell

Helena Laukkanen

Irja Bodén

Monica L Edmondson

J. A. Juvani

Lotta Lampa

Heikki Marila

Roger Metto

Lukas Göthman

Anni Rapinoja

Erling Rehnsfeldt

Heli Ryhänen

Erika Stöckel

Morten Torgersrud

 

5 september 2019 – 29 mars 2020

VERNISSAGE 5 september kl 17:00

Konstmuseet i Norr – Kristallen i Kiruna

Välkomna!

 

https://konstmuseetinorr.se/utstallningar/en-vacker-utstallning/