En vacker utställning 5 sept 2019 - Kiruna

En Vacker Utställning undersöker förhållandet mellan det vackra och det fula i modern konst. 12 svenska och finländska konstnärer och konstnärspar deltar i utställningen med olika infallsvinklar och gränsöverskridande konstuttryck.

Vad är vackert och vad är fult? Vår uppfattning av skönhet är kultur- och tidsbunden. Det vackra är socialt accepterat, önskvärt och uppskattat. Det vackra behöver det fula som kontrast. Det fula betraktas dock som negativt, det följer inte några regler eller allmänt accepterade normer. Det fula står ofta för dålig smak, det är obehagligt eller upplevs till och med som hotfullt och för tankarna till sådant som sjukdomar, förfall eller förvanskning.

Skönheten och dess inneboende estetik betraktades länge som det viktigaste målet inom västerländsk konst. Den idealiska skönheten stod högt över det vardagliga och nyttiga, över politiska strävanden och kroppens behov. Tiderna har förändrats, men de gamla idealen fortsätter att påverka våra värderingar även när vi inte märker det.

Det fula kan inom modern konst vara ett sätt för konstnären att chocka, uppmärksamma missförhållanden eller visa på sanningen. Konstnärer ifrågasätter skönhetsbegreppen exempelvis genom val av tema, uttryckssätt, färg eller material som allmänt betraktas som oestetiska. Ibland kan sådant som vi uppfattar som fult visa sig vara vackert vid närmare undersökning. En Vacker Utställning synliggör vår uppfattning av skönheten och den goda smaken och utmanar besökarna att möta sina fördomar och värderingar.

Gerd Aurell (f. 1965) och Helena Laukkanen (f. 1972) har skapat installationen Göken gol från varje väderstreck (2019) för utställningen, en avspegling av deras tid i Kiruna och en omvandling av ett vardagligt industrimaterial till ett konstverk. Det 15 meter långa konstverket Malign: Closure (2019) är resultatet av en lång arbetsprocess där Monica L Edmondsoni (f. 1963) använt material från dotterns sjukdomstid för att återta tappad kontroll och få ett tydligt avslut på en period präglad av osäkerhet, rädsla och hopp. Lotta Lampa (f. 1981) deltar i utställningen med ett nytt konstverk som leker med den maskulina raggarestetiken och lyfter fram en mindre uppskattad subkultur.

Utställningen är producerad av Konstmuseet i Norr.

Curator: Maria Ragnestam

Medverkande konstnärer:

Gerd Aurell

Helena Laukkanen

Irja Bodén

Monica L Edmondson

J. A. Juvani

Lotta Lampa

Heikki Marila

Roger Metto

Lukas Göthman

Anni Rapinoja

Erling Rehnsfeldt

Heli Ryhänen

Erika Stöckel

Morten Torgersrud

 

5 september 2019 - 29 mars 2020

VERNISSAGE 5 september kl 17:00

Konstmuseet i Norr – Kristallen i Kiruna

Välkomna!

 

https://konstmuseetinorr.se/utstallningar/en-vacker-utstallning/


Hålla Kur med Haka - workshop 29 april

Hålla Kur med Haka

Konstworkshop med tre tillfällen där en dialog om Ulleråkers dåtid, nutid och framtid undersöks genom konst och skapande. Vi börjar med ett inledande möte där vi samtalar om vilka är vi och vilka erfarenheter och tankar vi kan utbyta genom en konstnärlig dialog. Vilka ämnen är vi intresserade av i en tid av förändring i Ulleråker? Vi pratar om skapande och dess möjligheter över en fika i konstnärsgruppen Hakas ateljé i Vingmuttern.

Datum
– 29 april kl.17:00-20:00 Skapa med marken du står på. Forma minnen med dina händer, arbeta skulpturalt i lera med handledning av Katarina Sundkvist Zohari.
– 6 maj kl. 17:00-20:00 Skapa med vattnet som stänker. Försjunk dig i nuet och se hur färger och vatten antar former som pölar och bäckar på stora ark. Arbeta med akvarell och naturmaterial på vackra papper under handledning av Helena Laukkanen.
– 13 maj kl. 17:00-20:00 Skapa med dina minnen. Skapa ett slags ljudlandskap med utsagor, myter och anekdoter genom muntligt berättande. Tillsammans vandrar vi till olika platser som ni vill att vi ska minnas tillsammans och bevara för framtiden.

Vid de tre workshoptillfällena bjuder vi på vegetarisk soppa och bröd.
Meddela gärna eventuella allergier.

Hålla KUR med Haka
Konstnärer: Katarina Sundkvist Zohari och Helena Laukkanen

Anmälan, senast den 24 april 2019 till: kurmedhaka@gmail.com

Plats: Ulleråkersvägen 40 A, Hakas ateljé, 1 trappa.
Projektet vänder sig till vuxna med anknytning till Ulleråker. Inga förkunskaper behövs.
Kostnadsfritt. Begränsat antal platser, föranmälan krävs.

Tillgänglighet: Meddela vid anmälan om du har behov av ökad tillgänglighet t.ex. trappfri ingång eller hörslinga så ordnar vi det.
GDPR medgivande krävs för att delta i projektet, dokumentation från workshoptillfällena kommer att användas i offentliga presentationer. Principen är att dokumentationen och processbilder innehar en integritet för deltagarna, det innebär att direkta bilder på deltagarna eller porträtt inte är i fokus utan materialet och den konstnärliga processen. Medgivandet skrivs under vid anmälan/första tillfället på plats hos haka. För mer information: https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/sa-fungerar-kommunen/behandling-av-personuppgifter/

Hashtag
#kurmedhaka2019 #offentligkonstuppsalakommun

För mer information om Konstprogram Ulleråker:
Ann Magnusson, konstkonsult för Uppsala kommun. För mer information:
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/konstprogram-ulleraker-kur/