Helena Laukkanen

Teckningen är en startpunkt till alla mina idéer. Rörelsen och själva processen att teckna fram en bild med penna, pensel med tusch eller fånga en vattendroppes färd med kamera intresserar mig. Genom upprepning eller rörelse mellan flera bilder försöker jag skapa en händelse och hitta en berättelse. Poesi, film och seriealbum är mina inspirationskällor. Och allt handlar om att fånga en känsla bortom orden, där de tar slut tar bilderna vid och skapar något större och friare.

På gång

  • Artist in residens, Holmöns båtmuseum. 2 veckors vistelse på Stora Fjäderägg i september 2022.
  • Under samma tak, grupputställning på Orsa konsthall 2022.
  • Not Quite, utställningen Vi ses 9.30. Ett samarbete med Gerd Aurell.
  • UKK, Uppsala konstnärsklubb, soloutställning; Förna tom 4/9 2022.
  • Uppsala konstmuseum, stipendiatutställning november 2022.