Helena Laukkanen

Teckningen är en startpunkt till alla mina idéer. Rörelsen och själva processen att teckna fram en bild med penna, pensel med tusch eller fånga en vattendroppes färd med kamera intresserar mig. Genom upprepning eller rörelse mellan flera bilder försöker jag skapa en händelse och hitta en berättelse. Poesi, film och seriealbum är mina inspirationskällor. Och allt handlar om att fånga en känsla bortom orden, där de tar slut tar bilderna vid och skapar något större och friare.

På gång

  • Kristallen, Kiruna 5 september 2019, samarbete med Gerd Aurell
  • Enköpings konsthall, 26 oktober 2019, samarbete med Katarina Sundkvist Zohari
  • Hålla Kur med Haka, konstnärlig dialog och workshop Ulleråker Uppsala, samarbete med Katarina Sundkvist Zohari. 14 april 2019