Helena Laukkanen

Teckningen är en startpunkt till alla mina idéer. Rörelsen och själva processen att teckna fram en bild med penna, pensel med tusch eller fånga en vattendroppes färd med kamera intresserar mig. Genom upprepning eller rörelse mellan flera bilder försöker jag skapa en händelse och hitta en berättelse. Poesi, film och seriealbum är mina inspirationskällor. Och allt handlar om att fånga en känsla bortom orden, där de tar slut tar bilderna vid och skapar något större och friare.

På gång

  • Galleri Zorn, Stockholm, Soloutställning 2022 (vernissage 11 november)
  • Uppsala konstmuseum, Stipendiatutställning november 2022.
  • Mentor i mentorsprogram, Region Uppsala 2022-2023 3 månader.
  • Kursledare  i grafiska tekniker, Region Uppsala Folkhögskola. Uppsala Konstgrafiska Verkstad. (nov-dec 2022)
  • Koordinator – Köttinspektionen, hösten 2022.