Född 1972, bor och verksam i Uppsala sedan 1999.

Utbildning
Konsthögskolan Umeå universitet 1993- 1998 (Masters of Fine Arts)
Uppsala universitet, Modernism – Postmodernism 10 p. 2001
Ålsta Folkhögskola 1990-1993
Estetisk Praktisklinje 1988-1990

Separatutställningar i urval
2016 Köttinspektionen, i samarbete med Gerd Aurell
2012 Galleri Adular, Söderhamn
2009 Teatergalleriet, Uppsala
2008 Moscow Museum of Modern Art, Ryssland/Russia
2007 Galleri 1, Uppsala

Utställningar/projekt med Haka i urval
2015 Changes, Ånghammaren, Österbybruk
2014 Nordens Ljus, Stockholm
2013 I en tanke, Kvarnen Söderhamn
2013 haka.nu, 10 års jubileum. Uppsala konstmuseum

Samlingsutställningar i urval
2018 Konst tar plats, Österbybruk
2013 Feministic pencil, Art play, Moskva
2012 Off konst, Uppsala stadsteater
2011 Vänskapsband, Uppsala konstmuseum
2011 Mini print. Lahti Art Museum, Finland.
2011 Konstnatten, Falun
2008 Bror Hjorths Hus, Uppsala
2005 Verkligheten, Umeå

Stipendier
Kulturnämndens kulturstipendium 2012, Uppsala länslandstings kulturstöd 2008-2010, Svenska bildkonstnärs fonden 2007, Stiftelsen Helge Ax:son Johnsson 2002, Uppsala läns landstings kulturstipendium 2001, Stiftelsen Anna-Lisa Thomson 1998, Kungliga Skytteanska samfundet 1998, Stiftelsen Helge Ax:son Johnsson 1998, Västerbottens läns landsting kulturstipendium 1998, Mimmi Brusén till minne 1993.

Representerad
Uppsala kommun har köpt in flera verk till offentliga miljöer och platsspecifika gestaltningar.
2013 Söderhamns kommun, Faxe
2012 Uppsala kommun, Gunnar Leches park
2008 Uppsala Läns Landsting
2007 Uppsalahem AB
2006 SAK
2004 Statens Konstråd
1998 Söderhamns kommun
1997 Posten, Umeå