Foto: Helena Laukkanen 2019. All rights reserved the artist.

Bilderna visar olika delar av installationen. Andra uppifrån
till vänster visar ett verk som heter Alter ego, den består av
jag-ord uppträdda på tråd och skapar en linje på 450 cm.