Katarina Sundkvist Zohari

Jag arbetar med skulptur, teckning och grafik. I skulpturen använder jag mestadels leran som material. Leran är fantastisk i sina möjligheter och lämpar sig väl till mitt organiska formspråk. Den metod jag använder är att ringla upp skulpturerna vilket ger det uttryck jag eftersträvar.

Mitt arbete är processinriktat där idéer kommer från känslan av det upplevda i ett flöde där drivkraften är att få se de inre bilderna i fysisk form. Verken gränsar ofta från det lite obehagliga till det vackra, från något man känner igen och ändå inte. Det mänskliga, kroppen, en igenkännbar mänsklig rörelse finns ofta med, även om formen kan ta avstamp från något i naturen, från djuren eller ett rör. Det handlar ofta om något existentiellt, hur det känns. Det upplevda i nuet filtrerat genom det formspråk som blivit mitt.