Om Haka

Haka är en konstnärsgrupp med fem medlemmar baserade i Uppsala. Gruppen bildades 2003 och har gemensamma ateljéer i Ulleråker, straxt söder om Uppsala centrum. Medlemmarnas egna skapande och projekt har bidragit till ett brett nätverk och kompetens. Prestigelöshet och transparens genomsyrar hakas samarbete, vilket möjliggör ett effektivt och kreativt arbete för gemensamma intressen. Samarbetet har resulterat i flertalet nationella och internationella utställningar, curatorsprojekt, seminarier, föreläsningar mm. Haka vill skapa en plats som är möjlig för konstnärer att verka i, om vi saknar något så skapar vi det!

Haka driver Köttinspektionen konst sedan 2014 och bjuder in och curerar 4 utställningar per år med Svenska och internationella konstnärer. Visionen är att skapa en plats för konstnärer att få prova sina idéer och få göra utställningar på en plats som är speciell. Köttinspektionens lokaler är delvis av industriell karaktär med stort potential. Haka skapar årliga arbetsmetoder eller teman. 2019 har haka bjudit in externa curatorer att skapa tre utställningar genom att utlysa en så kallad open call, dit curatorer kunde söka med sina projektidéer. Urvalet är klart och på Köttinspektionens hemsida kan ni ta del av programmet för 2019.

Hakas medlemmar och föreningsfunktion 2019

  • Anna-Karin Brus (ordförande)
  • Katarina Sundkvist Zohari (kassör)
  • Helena Laukkanen (sekreterare)
  • Agneta Forslund
  • Natasha Dahnberg

För kontakt: info (at) haka.nu