Anna-Karin Brus

Jag arbetar med olika collagemetoder både bild och ljudmässigt, för när man använder fotografier eller fältinspelningar kan man skapa ett trovärdigt narrativ och en koppling till verkligheten, som sedan i olika kombinationer kan brytas och på så sätt upplever jag att jag kan skapa en osäkerhet kring vad man ser eller hör, vilket förhoppningsvis leder till funderingar över världen och vår existens.