Agneta Forslund

Jag jobbar i huvudsak med måleri men även med olika tredimensionella uttryck. Mina arbeten handlar om människans förhållande till naturen. Jag återkommer till platser och landskap i form av en slags icke platser eller obestämda landskap där jag kan fascineras av mönster som uppkommer genom människors påverkan och naturens egna formationer. Jag försöker hitta vägar att koppla ihop dessa former och på så sätt skapa nya verkligheter.

Agneta Forslund

I mainly work with painting but I also use three dimensional methodes in different kinds. My work revolve about human relationships with nature. I return to places and landscapes in the form of a kind of non-places or undecided landscapes where I am fascinated by patterns that arise from the influence of humans and nature’s own formations. I try to find ways to pair these shapes and thus create new realities.

Agneta Forslund